2021.1.1~2021.12.31 – CASTP Board of Directors

President 会长:
 • Jing He 何静

Vice Presidents 副会长:
 • Jesse Chen 陈成
 • Jialing Wang 王嘉陵
 • Xing Chen 陈星
 • Haining Zhao 赵海宁
Directors 成员:
 • Bin Huang 黄彬
 • Fu Tien Liao 廖福田
 • Yang Tan 谭洋
 • Pengfei Zhan 詹鹏飞
 • Yuejun Zhao 赵月军
 • Min Sun 孙旻
 • Frang Wang 王守强
 • Sunny Ouyang
Chair of the Board of the Governors 理事长:
 • 程鹏 Peng Cheng
Governors 理事会成员:
 • Dave Jiao 焦德泉
 • Xiaoming Li 李晓明 
 • Haifeng Ding 丁海峰
 • Yongjun Zhang 张拥军
 • Jianguang Sun 孙建光
 • Hanshuang Shao 邵寒霜 
 • Susan Chang 张秋萍
 • Jesse Chen 陈成
 • Jing He 何静
 • Jialing Wang 王嘉陵

Main Contact for the Board of Directors:  castp.communications@gmail.com


 

2020.1.1~2020.12.31 – CASTP Board of Directors

President:

 • Susan Chang

Vice Presidents:

 • Julie Xing
 • Jesse Chen
 • Jialing Wang
 • Jing He

Directors:

 • Yuejun Zhao
 • Haining Zhao
 • Xing Chen
 • Pengfei Zhan
 • Fu-Tien Liao

 

2019.1.1~2019.12.31 – CASTP Board of Directors

President:

 • Susan Chang

Vice Presidents:

 • Julie Xing
 • Adam Yuan
 • Jesse Chen
 • Xiao Lu
 • Hanshuang Shao

Directors:

 • Vivian Liang
 • Jialing Wang
 • Fei Chen
 • Jianyang Liu
 • Shen Tian
 • Yue Zhang