2023-present

Board of Directors 董事会

PrePresident: Yuanyou Yang 阳源又

Vice President: Xing Chen 陈星

Directors:

 • Yuejun Zhao 赵月军
 • Yang Tan 谭洋
 • Shouqiang Wang 王守强
 • Min Sun 孙旻
 • Shengyun Fang 房晟芸
 • Huaiyong Cheng 程淮勇
 • Qian Lin 林骞
 • Gang Liu 刘刚
 • Yeyun Xu 许业云

Board of Governance 理事会

Chairman: Jing He 何静

Members:

 • Susan Chang 张秋萍
 • Peng Cheng 程鹏
 • Haifeng Ding 丁海峰
 • Dave Jiao 焦德泉
 • Xiaoming Li 李晓明
 • Hanshuang Shao 邵寒霜
 • Jialing Wang 王嘉陵
 • Yongjun Zhang 张拥军

Past president

 • 1994 – 谢学洪 (Xuehong Xie)
 • 1995 – 謝學洪 (Xuehong Xie)
 • 1996 – 戴永善 (Yongshan Dai)
 • 1997 – 戴永善 (Yongshan Dai)
 • 1998 – 馮幹江 (Gamjiang Feng)
 • 1998 – 王力明 (Liming Wang)
 • 1999 – 肖宏葵 (Hongkui Xiao)
 • 2000 – 李敬奇 (Jingqi Li)
 • 2001- 張海鵬 (Heidi Zhang)
 • 2002 – 莫小平 (Xiaoping Mo)
 • 2003 – 高鹰 (Gaoying Bolinger)
 • 2004 – 王志梁 (Zhiliang Wang)
 • 2005 – 崔梅 (Mei Cui)
 • 2006 – 陶立强 (Liqiang Tao)
 • 2007 – 包合胜 (Hesheng Bao)
 • 2008 – 汪洋 (Yang Wang)
 • 2009~2010 – 李勇軍 (Frank Li)
 • 2010.6 – CAST Annual Conference organized by CASTP
 • 2010~2011 – 涂子沛 (Zipei Tu)
 • 2012~2013 – 朱苏敏 (Sumin Zhu)
 • 2013~2015 – 焦德泉 (Dave Jiao)
 • 2015~2016 – 徐惠平 (Huiping Xu) 易飞 (Fei Yi)
 • 2016~2018.11 – 程鹏 (Peng Cheng)
 • 2018.11~2020.11 – 张秋萍 (Susan Chang)
 • 2019.10 – CAST Global Innovation Summit organizer by CASTP
 • 2020.11-2023 – 何静 (Ethan He)
 • 2023 – president – 阳源又 (Sunny Yang)